Namaz Duaları

NAMAZIN FARZLARI

dualarimiz
NAMAZIN  FARZLARI Namazın farzları on ikidir. Bunlardan altısı namaza başlamadan öncedir. Bunlara namazın şartları denir.Altısı da namazın içindedir. Bunlara da namazın rükünleri denir. ŞARTLARI: (Dışındakiler) 1 Hadesten taharet(Abdestsiz olanın abdest alması, cünüp olanın gusletmesi) 2Necasetten taharet(Namaz kılanın bedende, elbisesinde ve namaz kılacağı yerde namaza engel pislik bulunması) 3 Setr-i ...

NAMAZ ÇEŞİTLERİ

cemaat_namaz_kil
NAMAZ ÇEŞİTLERİ Namazlar, hükümleri itibariyle en geniş anlamlarda farz, vacip , sünnet ve müstehab şeklinde dört guruba ayrılmaktadır. FARZ NAMAZLAR: Farz namazlar , farz-ı ayın ve farz-ı kifaye olmak üzere ikiye ayrılır. Farz-ı ayın olan namazlar; ergenlik çağına ulaşmış, akıl sahibi (dinen yükümlü) her Müslümana farz olan namazlardır. Bunlar,...

NAMAZ İBADETİNİN ÖNEMİ

namaz_namaz_kilmanin__önemi
NAMAZ  İBADETİNİN ÖNEMİ insanın düzenli bir şekilde Rabbi ile bağlantısını sağlayan namaz. İslam’ın şartlarından biridir. Ergenlik çağına giren, akıl sahibi her Müslümana,  günde beş vakit namaz kılmak farzdır. Kuran-ı kerim’de ve Hadislerde namaza dair bir çok emir ve öğüt vardır. Bu konudaki ayet-i kerimelerden birinde: (Ey Muhammed!) Kitaptan sana...

Kunut Duaları

kunutdualari1
Kunut Duaları Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük. Kunut Duaları Türkçesi Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana...

Rabbenâğfirlî

rabbenagfirli
Rabbenâğfirlî Duası Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü’minine yevme yekûmü’l hisâb. Rabbenâğfirlî Duası Türkçesi Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla. Rabbenâ âtina ve Rabbenâğfirli: Okundukları Yerler: 1) Namazlardaki oturuşlarda Allahümme salli ve Allahümme barikten sonra, 2) Kunut duasını bilmeyen...

Rabbenâ âtina

rabbenaatina duasi
Rabbenâ âtina Rabbenâ âtina fid’dünyâ haseneten ve fil’âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn Rabbenâ âtina türkçe anlamı Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Rabbena Atina Duası Nerde Okunur ? Rabbenâ âtina Duasının Okundukları yerler: 1- Namazlardaki oturuşlarda Allahümme...

Allâhümme Barik

allahummebarik_namazduasi
Allâhümme Barik Allâhümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd. Allâhümme barik Türkçesi Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de...

Allâhümme Salli

allahumme salli namaz duasi
Allâhümme Salli Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd. Allâhümme Salli Türkçesi Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi...

Ettehiyyâtü

ettehiyyatu duası
Ettehiyyâtü Ettehiyyâtü Duası Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakâtühüh. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasülüh. Ettehiyyâtü Türkçesi Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah’a dır. Ey Peygamber! Allah’ın selamı, rahmet...

Subhaneke

subhabeke duasi
Subhaneke Duası Subhânekellâhumme ve bi hamdik ve tebârakesmuk ve teâlâ cedduk (ve celle senâuk*) ve lâ ilâhe ğayruk) * Ve celle senâük yalnızca cenaze namazlarında kullanılır. Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka...

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

canlı tv | şifalı bitkiler | tv izle| hd tv izle|friv | Çizgi film izle| Canlı tv izle| okey oyna| televizyon izle| canlı televizyon izle| Bitkisel Ürünler